Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Όπως το μήλο το γλυκό (Σαπφώ)


Επιθαλάμιο σε γυναίκα που άργησε να παντρευτεί. 
Epithalamion on a woman delaying marriage


Όπως το μήλο το γλυκό στην άκρη του κλαδιού
κοκκινίζει .Ψηλα, ψηλά στο ακρόκλωνο.
Το δίχως άλλο, το λησμονήσαν,
τότε που κόβαν οι αγρότες τα μήλα .
Όχι, όχι, δεν σε λησμονήσαν, μόνο, μόνο
δεν μπορούσαν να σε φτάσουν! (Modern Greek)
οἶον τὸ γλυκύμαλον ἐρεύθεται ἄκρωι ἐπ΄ ὔσδωι͵
ἄκρον ἐπ΄ ἀκροτάτωι͵ λελάθοντο δὲ μαλοδρόπηες͵
οὐ μὰν ἐκλελάθοντ΄͵ ἀλλ΄ οὐκ ἐδύναντ΄ ἐπίκεσθαι. (Aeolic)

οἷον τὸ γλυκύμηλον ἐρυθριᾷ   ἄκρ  ἐπ΄ ὄζῷ
ἄκρον ἐπ΄ ἀκροτάτῳ͵ ἐλάθοντο δὲ μηλοδροπεῖς  ͵
οὐ μήν ἐξελάθοντο͵ ἀλλ΄ οὐκ ἐδύναντο ἐφικέσθαι. (Attic)

♫ ὧσπερ γλυκύμηλον ἐπὶ ἄκρου ὄζου ἐρεύθει,
ἄκρον ἐπ' ἀκροτάτου, ἐλάθοντο δὲ μηλοδροπεῖς,
ὅτ' ἐκ μηλέας ἐδρέποντο μῆλα, οὐ μήν ἐξελάθοντό σε,
ἀλλ΄ οὐκ ἐδύναντο ἐφικέσθαι. (constructed)
Falling Fantasy Photomanipulation


                                     All alone a sweet apple reddens on the topmost branch,
high on the highest branch, the apple pickers did not notice it, 
they did not truly forget it, but they could not reach it.


Ροδίζει το γλυκόμηλο στου κλωναριού την άκρη.
Μήπως το ξέχασαν εκεί οι μηλοτρυγητάδες ;
Όχι, δεν το ξεχάσανε οι μηλοτρυγητάδες,
Απλούστατα δεν μπόρεσαν οι έρμοι να το φτάσουν.(stixoi.info)

Δεν υπάρχουν σχόλια: